LEHU乐虎

产品中心

LEHU乐虎光自主研发、设计、制造的微片激光器系列,包括亚纳秒微片激光器、铒玻璃激光器、叠阵泵浦大能量激光器、高重频单纵模微片激光器。均为半导体泵浦被动调Q激光器,具有窄脉宽、高峰值功率、高重频以及多波长等特点。可选波长为:1535nm、1064nm、1030nm、946nm、532nm、515nm、473nm、355nm、343nm、266nm、257nm、213nm,重复频率从1Hz到100kHz可选,脉宽从300ps到5ns可选。采用半导体封装工艺,泵浦模块和激光晶体一体化、全密封设计,体积小巧,方便安装和集成,系统支持内、外触发。针对特殊行业,可提供OEM小型化电路板。应用领域丰富,包括人眼安全测距、大气监测、水下成像、扫描测绘、拉曼光谱、材料分析、光声成像、微加工、种子源等领域。

光学参数
波长 (nm) 1064
重复频率 (kHz) 0.01
平均功率 (mW) 3 3 3/3
输出能量 (μJ) 300 300 300/300
脉冲宽度 (ps) 500 350 500/2000
功率稳定性 (8h) ±3%
光学参数
波长 (nm) 1064 532 355 266
重复频率 (kHz) 0.1 0.1 0.1 0.1
平均功率 (mW) 10 3 1.5 0.5
输出能量 (μJ) 100 30 15 5
脉冲宽度 (ps) 350 300 300 300
光学参数
波长 (nm) 1064 532 355 266
重复频率 (kHz) 1 5 10 20 1 5 10 20 1* 5* 10* 20* 1* 5* 10* 20*
平均功率 (mW) 120 300 400 400 60 150 150 200 30 50 50 60 10 40 30 40
输出能量 (μJ) 120 60 40 20 60 30 15 10 30 10 5 3 10 8 3 2
脉冲宽度 (ps) 2000 1500 1500 1200 1500 1200 1500 1200
波长 (nm) 1064 532
重复频率 (kHz) 2.5*
平均功率 (mW) 300 500 150 250
输出能量 (μJ) 110 180 55 90
脉冲宽度 (ps) 2000 1500
RealSubns® MCC系列750ps微片激光器
RealSubns® MCC系列750ps微片激光器
213nm,266nm,355nm,532nm,1064nm
波长 (nm) 1064 532 355 266 213
重复频率 (kHz) 1 5 10 1 5 10 1* 5* 10* 1* 5* 10* 1*
平均功率 (mW) 100 300 300 50 150 150 20 50 50 10 40 40 4
输出能量 (μJ) 100 60 30 50 30 15 20 10 5 10 8 4 4
脉冲宽度 (ps) 750 750 650 650 650
波长 (nm) 1064 532 355 266
重复频率 (Hz) 1~200
光纤耦合最大输出能量 (μJ) 50 25 25 10
脉冲宽度 (ns) ≤1
波长 (nm) 1064 532 355 266
重复频率 (Hz) 1~200
空间光束最大输出能量 (μJ) 60 30 25 15
脉冲宽度 (ns) ≤1
光学参数
波长 (nm) 1064 532
重复频率 (kHz) 20 100 20 100
平均功率 (mW) 60 100 30 50
输出能量 (μJ) 3 1 1.5 0.5
脉冲宽度 (ps) 350 500 300 500
型号 MCM-1064-0.01-10
波长 (nm) 1064
重复频率 (Hz) 10
单脉冲能量 (mJ) >10
脉冲宽度 (ns) <3
波长 (nm) 946 473
重复频率 (kHz)
平均功率 (mW) 20 4
输出能量 (μJ) 20 4
脉冲宽度 (ps) 2500 2000
光学参数
波长 (nm) 1030 515 343 257
重复频率 (kHz) 1 1 1* 1*
平均功率 (mW) 100 40 20 8
输出能量 (μJ) 100 40 20 8
脉冲宽度 (ps) 1000 900 800 800
自由空间法拉第旋光器与隔离器
自由空间法拉第旋光器与隔离器
532nm,633nm,780nm,785nm,1030nm,1064nm
产品类型 产品型号 中心波长 通光孔径 旋光角度@25℃ 消光比@25℃ 透过率@25℃ 损伤阈值
@10ns
封装形式
旋光器 RL-ROT-532/633/780/785-2.5 532/633/780/785nm 2.5mm 45°±1° >30dB >95% 3.5J/cm2 1#
RL-ROT-532/633/780/785-5 5mm 2#
RL-ROT-1030-2.5 1030nm 2.5mm 5J/cm2 3#
RL-ROT-1030-5 5mm
RL-ROT-1064-2.5 1064nm 2.5mm
RL-ROT-1064-5 5mm 10J/cm2

 

产品类型 产品型号 中心波长 通光孔径 隔离度
@25℃
透过率@25℃ 偏振器 损伤阈值@10ns 封装形式
隔离器 RL-ISO-532/633/780/785-2.5 532/633/780/785nm 2.5mm >30dB >90% PBS Cube 3.5J/cm2 1#
RL-ISO-532/633/780/785-5 5mm 2#
RL-ISO-1030/1064-2.5 1030/1064nm 2.5mm 5J/cm2 3#
RL-ISO-1030/1064-5 5mm
RL-HS激光散热器
RL-HS激光散热器
213nm,266nm,355nm,532nm,1064nm
型号 参数 散热方式
RL-HS-01 热功率<10W@环境温度25 被动
RL-HS-02 热功率<30W@环境温度25 主动
RL-HS-03 热功率<5W@环境温度25 被动
联系LEHU乐虎
010-59089507