LEHU乐虎

产品中心

GS 传导冷却垂直阵列是LEHU乐虎光开发的一款可以实现从微秒到毫秒级应用的器件。该款器件带有光学密封窗口,具备防尘功能,可进行温度监控,可满足客户不同环境下的应用。

中心波长λc(nm) 940 790-812
中心波长范围δλc(nm) ±5 ±3
每Bar输出功率(W) 100 100 200
Bar数量 1-2 1-5 1-3
Bar长度(mm) 10 10
Bar间距(mm) 0.8 0.43 0.55
中心波长λc(nm) 940 790-812
中心波长范围δλc(nm) ±5 ±3
每Bar输出功率(W) 100 100 200
Bar数量 1-2 3-6 2-4
Bar长度(mm) 10 10
Bar间距(mm) 0.8 0.43 0.55
中心波长λc(nm) 940 790-812
中心波长范围δλc(nm) ±5 ±3
每Bar输出功率(W) 100 100 200
Bar数量 1-2 5-12 5-10
Bar长度(mm) 10 10
Bar间距(mm) 0.8 0.43 0.55
型号 Rxxx±3-Qxxxx-GS07-5*15
中心波长λc(nm) 796~808
中心波长范围δλc(nm) ±3
每Bar输出功率(W) 180
Bar数量 1~15
Bar间距(mm) ~0.4
型号 Rxxx±5-Q1800-GS06-5*9
中心波长λc(nm) 796~808
中心波长范围δλc(nm) ±5
每Bar输出功率(W) 200
Bar数量 9
Bar间距(mm) ~0.6
型号 R808±10-Q480-GS11-10*4
中心波长λc(nm) 808
中心波长范围δλc(nm) ±10
每Bar输出功率(W) 120
Bar数量               4
Bar间距(mm) 1.65
联系LEHU乐虎
010-59089507